Zjazd Psychologicznych Kół NaukowychKomisja ds. oceny prezentacji przedstawionych na Ogólnopolskim Zjeździe Kół Naukowych afiliowanym przy XXXIV Zjeździe Naukowym Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Katowicach
w składzie:

Prof. zw. dr hab. Jerzy Brzeziński (UAM)
Dr hab. Irena Pilch (UŚ)
Dr hab. Aleksandra Tokarz (UJ)

Postanowiła przyznać

I miejsce prezentacji
W poszukiwaniu kołowej struktury wartości u dzieci przedszkolnych
autorstwa
Doroty Bulkowskiej, Agaty Hulak, Marioli Kitaj, Justyny Leszczyńskkiej
(Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)

Dwa równorzędne wyróżnienia następującym prezentacjom:
Sytuacje trudne w dzieciństwie a jakość życia osób dorosłych
autorstwa
Judyty Janic, Magdaleny Mosiądz, Agnieszki Rak, Sylwii Wacławik
(Studenckie Koło Seksuologii, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet Śląski w Katowicach)
oraz
Osobowościowe uwarunkowania typów religijności
autorstwa
Aleksandry Fortuny, Karoliny Malanowskiej, Sylwii Krukowskiej
(Koło Naukowe Studentów Psychologii, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)

Sponsorami nagród są:
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Dyrektor Instytutu Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Wydawnictwo Naukowe PWN
Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne
Wydawnictwo Zielone Drzewo, Instytut Psychologii Zdrowia
„Charaktery”Program:

Sesja poranna

Sekcja A SALA 112
10.00-10.25 – Tomasz Burdzik (Studenckie Koło Seksuologii Uniwersytetu Śląskiego)
„Normalne czy nienormalne? Psychologiczno – kulturowe determinanty normy seksualnej”
10.25–10.50 – Sylwia Wacławik, Magdalena Mosiądz, Judyta Janic, Agnieszka Rak (Studenckie Koło Seksuologii Uniwersytetu Śląskiego) „Sytuacje trudne w dzieciństwie a jakość życia osób dorosłych”.
10.50-11.15 – Urszula Ropelewska, Ewa Topolewska, Agnieszka Trawińska, Magdalena Zarzycka (Koło Naukowe Studentów Psychologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego – sekcja badawcza). „Osobowościowe uwarunkowania stylów tożsamości w ujęciu Berzonsky’ego”
11.15-11.40 – Zuzanna Grzesiuk, Małgorzata Jakubowska, Sylwia Grabowska (Koło Naukowe Studentów Psychologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego – sekcja badawcza). „Osobowościowe uwarunkowania procesów tożsamości w ujęciu K. Luyckx’a”
11.40–12.05 - Magdalena Bolek (Studenckie Koło Penitencjarne Uniwersytetu Śląskiego) „Ustosunkowania interpersonalne osadzonych kobiet a ich bliskie związki”
12.05-12.30 - Tomasz Burdzik (Studenckie Koło Seksuologii Uniwersytetu Śląskiego) „Seksualność a kultura: hentai – seks z japońskiej bajki”.
12.30-13.00 – DYSKUSJA

Sekcja B SALA 113
10.00–10.25 – Gabriela Czarnek, Tomasz Kulczycki, Kamil Michalik, Tomasz Oleksy, Joanna Pilarczyk, Monika Paleczna, Emilia Schwertner (Koło naukowe Studentów Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego) „ Czy chcieć znaczy móc? Poznawcze domykanie a treść przetwarzanego materiału”
10.25-10.50 – Ewa Skimina, Paulina Dąbrowska, Artur Świtalski (Koło Naukowe Studentów Psychologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego) „Kliniczne zastosowanie Goldbergowskiego Koła sumienności i stabilności emocjonalnej”
10.50-11.15 – Dorota Bulkowska, Agata Hulak, Mariola Kitaj, Justyna Leszczyńska (Koło Naukowe Studentów Psychologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego) „W poszukiwaniu kołowej wartości u dzieci przedszkolnych”
11.15–11.40 – Aleksandra Bałazy, Kamila Grochowska (Koło Naukowe Psychopatologii „MORIA” Uniwersytetu Wrocławskiego) „Modele współpracy pomiędzy psychologiem a psychiatrą w warunkach polskiej służby zdrowia”
11.40–12.05 – Beata Nogas, Ewelina Żuchowska (Studenckie Koło Naukowe „ADESSE” UMCS) „Wypalenie zawodowe a relacje w związkach partnerskich nauczycieli”
12.05-13.00 – DYSKUSJA

Sesja popołudniowa

Sekcja A SALA 112
13.15-13.40 – Bruno Mańczak, Piotr Marciniak, Agnieszka Kubiak, Małgorzata Rękosiewicz, Sławomir Jabłoński, Anna Nowotnik (Koło Naukowe Bliżej Psychologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza) „Kod mózgu? Zastosowanie EEG w badaniach psychologicznych”.
13.40-14.05 – Natalia Stanisławska, Katarzyna Ziółkowska (Koło Nauk Psychologicznych Pragma Uniwersytetu Jagiellońskiego) „ Funkcjonowanie psychiczne osób po przebytych operacjach neurochirurgicznych”
14.05–14.30 – Gabriela Bartyzel, Aleksandra Marciniak (Koło Nauk Psychologicznych Pragma Uniwersytetu Jagiellońskiego) „Efektywność pomocy młodym osobom z dysfunkcjami CUN w grupie wsparcia psychologicznego”
14.30-14.55 – Joanna Kopciuch, Aldona Misiak, Anna Milewska – Grzyb, Ewelina Niewiadomska, Monika Pańczyk ( Koło Naukowe Psychologów Wyższej Szkoły Ekonomii) „ Czy potrzebna jest psychoprofilaktyka w szkołach podstawowych i gimnazjalnych?”
14.55-15.20 - Katarzyna Krawczyk (Koło Naukowe MERITUM Uniwersytetu Śląskiego ) „ Rola studentów w profilaktyce prozdrowotnej młodzieży ponadgimnazjalnej”
15.20–15.30 - DYSKUSJA

Sekcja B SALA 113
13.15-13.40 - Natalia Cybis, Magda Radoń, Małgorzata Szczap (Koło Naukowe Studentów Psychologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego) „Osobowościowe uwarunkowania twórczości w oparciu o model Wielkiej Piątki w ujęciu Goldberga”
13.40-14.05 – Aleksandra Fortuna, Karolina Malanowska, Sylwia Krukowska (Koło Naukowe Studentów Psychologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego) „Osobowościowe uwarunkowania typów religijności”
14.05–14.30 – Kamila Bilska, Kamil Bolek ( Studenckie Koło Naukowe Psychologii Ekonomicznej MODERATOR Uniwersytetu Warszawskiego) „ Techniki wywierania wpływu społecznego – i ich zastosowanie w mediach społecznościowych”
14.30-14.55 – Natalia Cybis (Koło Naukowe Studentów Psychologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego) „Perspektywa postrzegania czasu w ujęciu Zimbardo a rodzaje aktywności podejmowanej w Internecie”
14.55–15.20 - Aleksandra Krukowska, Bartosz Mitka, Marcin Sobczyk, Aleksandra Gawle, Aleksandra Zienowicz (Koło Naukowe Psychologii Sportu 4 F Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej) „Psycholog sportu oczami sportowców, czyli jakie przekonania panują w polskim sporcie”
15.20–15.30 - DYSKUSJA

15.30 ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI

Kontakt z organizatorami konferencji:

PTPstudenci@us.edu.pl